Luật số 109 – Luật áp dụng – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật nỗ lực áp dụng 

Tất cả những thành tựu xứng đáng đều song hành với sự làm việc chăm chỉ. Những người giúp bạn sẽ luôn có ấn tượng tốt vì bạn sẵn sàng làm việc chăm chỉ và gắn bó lâu dài hơn những người khác.

Tất cả những thành công vĩ đại thường đến sau một thời kỳ làm việc rất vất vả theo một định hướng duy nhất về phía mục đích đã được xác định rõ ràng.

Để đạt được nhiều hơn một người trung bình, bạn phải làm việc nhiều hơn và chăm chỉ hơn một người trung bình. Nếu bạn luôn làm nhiều hơn những gì bạn được trả, bạn sẽ luôn được trả nhiều hơn so với những gì giờ đây bạn đang được nhận.

Một trong những chìa khóa để đến với thành công vĩ đại, đó là sự sẵn lòng “đi thêm một dặm đường”.

Cách duy nhất mà bạn có thể gặt nhiều hơn đó là gieo nhiều hơn. Cách duy nhất bạn được trả nhiều hơn đó là hãy làm cho công việc của bạn có nhiều giá trị hơn.

Bạn càng làm việc chăm chỉ thì bạn càng nhận được những điều may mắn.

Thiền Không Sư

Đừng bao giờ cố giải thích con người bạn với bất cứ ai. Vì những người tin bạn không cần điều đó, còn những người không thích bạn sẽ không tin lời bạn đâu.

Đừng khoe sự khởi đầu của công việc mà hãy khoe khi bạn đã làm xong

Sự thường xuyên, kiên nhẫn và bền bỉ bất chấp mọi trở ngại, nản lòng và những điều tưởng chừng bất khả thi: Trong tất cả mọi việc, nó là sự khác biệt giữa tâm hồn mạnh mẽ và tâm hồn yếu đuối.

Thay đổi thật sự rất khó khăn nhưng thường cần thiết để sống còn.

Duy chỉ có chính bạn mới  hiểu và tiếp tục con đường đang đi – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .