Luật số 114 – Luật nhân quả – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật nhân quả

Sự tìm kiếm không ngừng những chân lý và những quan hệ nhân quả trong các sự kiện đã làm cho phương Tây phát triển về khoa học, kỹ thuật, y học, triết học và thậm chí chiến tranh trong hơn hai ngàn năm. Ngày nay, tiêu điểm này đang thúc đẩy những tiến bộ về khoa học và công nghệ làm thay đổi thế giới chúng ta một cách rất nhanh chóng.
Luật này nói rằng các thành tựu, của cải, hạnh phúc, thịnh vượng và sự thành công trong kinh doanh là tất cả những kết quả trực tiếp hay gián tiếp, là kết quả của những nguyên nhân hay hành động cụ thể.

Vạn vật đều thuận theo tự nhiên để phát triển. Vì thế, quy luật nhân quả là một quy luật tất yếu của tự nhiên. Người làm kinh doanh không hiểu được nhân quả thì sẽ luôn hành động để làm những việc có lợi cho bản thân, bất chấp tất cả, khi gieo nhân như vậy thì họ sẽ gặp được những trái đắng chính là những sự lo âu, bấp bênh trong cuộc sống.

Người hiểu quy luật này sẽ luôn làm những điều tử tế, lợi người, lợi cộng đồng, lợi mình trong hoạt động kinh doanh, giúp bạn nắm giữ được chiếc chìa khóa để mở cửa thành công trong việc làm chủ cuộc đời mình.

Những người nông cạn tin vào may mắn. Những người mạnh mẽ tin vào nhân quả.

Con người thường tìm kiếm cách nhanh nhất và dễ nhất để đạt được những điều mình muốn, ngay lập tức, mà không cân nhắc hay cân nhắc rất ít tới hậu quả của những hành vi đó trong dài hạn.

Mọi tổ chức vĩ đại chỉ là cái bóng kéo dài của một con người đơn giản

Thiền Không Sư

Cũng như lực hút của Trái Đất, nhân quả là một sự tồn tại hiển nhiên đến mức chúng ta thường không chú ý đến.

Tôi rất muốn trả thù ai đó lắm, nhưng khi tôi nghĩ về nhân quả thì lại thôi.

Người ngồi trong bóng râm ngày nay là nhờ đã trồng cây từ trước.

Độ lượng to lớn bao nhiêu thì phúc trạch cũng to bấy nhiêu. Có mưu sâu độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu.

Thánh nhân tri nhân, phàm phu tri quả.

Học binh pháp và luật pháp có thể khôn ngoan, nhưng trí tuệ thật sự càng giúp ta khôn ngoan hơn – Fang Tử

    .
    .
    .
    .