Luật số 119 – Luật thành công – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật thành công

Thành công có thể là “hạnh phúc với những gì ta có.” – không nhất thiết phải là sự sở hữu vật chất hay những lời khen ngợi tán dương. Ta có thể tận hưởng thành công chỉ đơn giản bằng cách vươn tới đỉnh điểm mà mình đã hoàn toàn hài lòng với cuộc đời trong những lĩnh vực và không cảm thấy còn sự bất mãn hay những cần thiết cấp bách phải có bất kỳ một thứ nào khác. Theo nghĩa này, ta có thể là một người thành công: thanh thản ngồi ở một nơi tĩnh lặng ngắm nhìn cũng như hòa nhập với thế giới.

Chìa khóa để kích hoạt Luật thành công đó là ta nên hoàn toàn rõ ràng, thiết kế những điều cần và đủ để đạt những gì mình muốn. Ví dụ: Việc xây dựng một căn nhà: đất, tất cả bản vẽ thiết kế xây dựng và nội thất, vật liệu, nhân công, vận chuyển, phương tiện,…

Thành công không phải là những gì mà ta đang sở hữu mà là những gì ta sẽ để lại – bằng những gì ta đã từ bỏ để đạt được thành công đó.

Thiền Không Sư

Thành công là một người thầy tồi tệ. Nó làm họ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ thất bại.

Không phải lúc nào bạn cố gắng cũng thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không hối tiếc khi thất bại.

Kẻ nào không dám cúi xuống làm việc lương thiện thì không đáng có một đồng bạc.

Khi cuộc đời đẩy ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. 

Bỏ cuộc chắc chắn là cách duy nhất để thất bại.

Trí tuệ của con người trưởng thành trong tĩnh lặng, còn tính cách trưởng thành trong bão táp.

Thành công thật sự luôn hiện hữu trí tuệ, kiên trì và giữ giới – Thiền Không Sư.

    .
    .
    .
    .