Luật số 158 – Luật hai đầu

Luật hai đầu – Thiền Không Sư

Mọi người sinh ra đều có đầu trí, và chính sự sống và lớn lên làm con người sinh ra đầu ngu/tục do hình thành bản ngã tham sân si với nhiều dục vọng.

Việc ăn uống sạch, thở sạch, nghĩ sạch, làm sạch, nói sạch,..làm đầu trí phát triển: Tiến hóa. Ngược lại, đầu tục phát triển để sinh tồn, nếu không tiết độ/sáng suốt thì sẽ đi về hướng thoái đọa.

Con Đường Trí Tuệ

Quay đầu tục về đầu trí là Đạo, tức quay đầu là bờ – Fang Tử

 

 

 

    .
    .
    .
    .