Luật số 120 – Luật ba chân – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật ba chân

Cái ghế đẩu của sự tự do về tài chính có ba chân: tiết kiệm, bảo hiểm và đầu tư. Một trong những trách nhiệm chính của bạn, đối với bản thân bạn và với những người phụ thuộc vào bạn, đó là xây dựng một pháo đài tài chính xung quanh bản thân bạn trên đường đời lao động của bạn. Công việc của bạn là tạo ra một tài sản mà dựa vào đó bạn có thể đảm bảo an toàn không bị đe dọa bởi những bất ổn về tài chính mà rất nhiều những người khác đã gặp phải. Để đạt được mục tiêu này, bạn cần duy trì tỉ lệ phù hợp về tài chính của mình trong ba lĩnh vực: tiết kiệm, bảo hiểm, và đầu tư.
Để được hoàn toàn bảo vệ chống lại những điều không mong đợi, bạn cần phải có khoản tiền mặt tương đương với từ 3 đến 6 tháng tiêu dùng trung bình.
Bạn phải mua bảo hiểm tương xứng đề phòng bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào mà bạn không thể trả vì số tiền lớn hơn tài khoản ngân hàng của bạn.
Mục tiêu tài chính cuối cùng của bạn nên là tích lũy tư bản cho đến khi những đầu tư của bạn trả cho bạn nhiều hơn những gì bạn kiếm được từ công việc của bạn.
Thiền Không Sư
Nếu có một ai đó làm chậm bước chân của bạn, hãy nhẹ nhàng rẽ sang hướng khác.
Nếu đã là con đường của bạn, bạn phải tự bước đi. Người khác khó có thể đi cùng và không ai bước giúp bạn.
Khoa học mà thiếu triết học thì khập khiễng, triết học mà thiếu khoa học thì mù quáng – Fang Tử

    .
    .
    .
    .