Luật số 121 – Luật bốn bánh – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật 4 bánh xe

Bốn bánh xe để tăng tài sản: Để chiếc xe/doanh nghiệp đi được nhanh, an toàn
1. Tăng doanh thu: nhiều khoản thu nhập từ doanh nghiệp, kinh doanh buôn bán
2. Tiết kiệm chi phí vận hành doanh nghiệp, buôn bán kinh doanh
3. Tăng cường đầu tư
4. Cắt giảm chi phí sinh hoạt cá nhân

Bốn đặc điểm cần có để tốt lên:

1. Tiết kiệm để đầu tư, kinh doanh buôn bán

2. Bằng lòng với những gì mình có

3. Lên kế hoạch và thực hiện điều mình mong muốn

4. Không vì tiền mà bất chấp làm tất cả.

Bốn cách thu phục lòng người 
1. Giúp đỡ, cho đi, dâng tặng,.. 
2. Khen, lắng nghe, động viên,.. 
3. Làm việc mang lợi ích cho các bên/ tìm giải pháp, việc giúp họ,.. 
4. Cùng làm học hoặc làm cùng/ xem việc họ là việc của mình,… 
Áp dụng sao cho đúng người, đúng chỗ hoặc tĩnh lặng/ chấp nhận.

………….

Thiền Không Sư

Người thật sự muốn làm một cái gì đó thì họ sẽ tìm cách; còn không thì họ sẽ tìm một cái cớ.

Bốn từ nguy hiểm nhất trong đầu tư là: “Lần này sẽ khác”

Nếu bạn muốn có một kết quả tốt hơn đám đông, bạn phải làm những điều khác biệt với đám đông.

Một khi chúng ta biết rằng sự hiểu biết không hoàn hảo là một đặc tính của con người, thì không có gì phải xấu hổ khi làm sai, mà chỉ nên xấu hổ khi không thể sửa chữa những sai lầm đó.

Trí tuệ thấy rõ 4 điều: Vô thường, khổ, không và vô ngã – Fang Tử

    .
    .
    .
    .