Luật số 123 – Luật hiện tại – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật hiện tại

Con người ai cũng có quá khứ, hiện tại và tương lai. Đó là ba khoảng thời gian luôn hòa quyện trong dòng chảy cuộc đời của mỗi chúng ta. Quá khứ là những gì đã qua, hiện tại là những gì đang có, và tương lai là những gì đang tới. Mỗi một khoảnh khắc đều in đậm những dấu ấn và để lại trong ta những nghĩ suy. Thế nên, chúng ta thường dằn vặt nội tâm bởi quá khứ sai lầm mà quên sống hết mình với giây phút hiện tại! Vậy, sống với luật hiện tại nghĩa là: 1.Quý trọng những gì mình đang có, 2.chấp nhận mọi sự đều thay đổi và qua đi, 3.bắt đầu lại mỗi ngày.

Con người không thể quay về thay đổi quá khứ cũng như không thể khống chế được tương lai. Con người chỉ kiểm soát được suy nghĩ, lời nói và hành vi tại giây phút hiện tại mà thôi.

Tâm thái đúng đằn bất kể vận mệnh tốt xấu chỉ quan tâm tốt đến tư tưởng, phát ngôn và hành động ngay bây giờ thì vận mệnh sẽ dịch chuyển theo hướng tốt đẹp bất tri, bất giác.

Thiền Không Sư

Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người bình thường, một người không có gì quan trọng. Tôi sẽ lo bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

Sự bình yên trong tâm hồn được đo lường, xác định bởi thái độ sống của ta trong những khoảng thời gian ở hiện tại.

Không quay lại phía sau nữa mà hãy vui vẻ làm bổn phận ngay lúc này một cách đơn sơ, khiêm tốn và mạnh mẽ; làm nhanh, làm tốt, làm tất cả – Fang Tử

 

 

 

 

 

    .
    .
    .
    .