Luật số 125 – Luật giao tiếp – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật giao tiếp

Giao tiếp là hành động truyền tải ý đồ, ý tứ của một chủ thể (có thể là một cá thể hay một nhóm) tới một chủ thể khác thông qua việc sử dụng các dấu hiệu, biểu tượng và các quy tắc giao tiếp mà cả hai bên cùng hiểu.

Các bước chính vốn có của tất cả các hình thức giao tiếp là:

 1. Hình thành động cơ hay lý do giao tiếp.
 2. Biên soạn thông điệp (chi tiết hơn về những gì muốn biểu đạt, thể hiện)
 3. Mã hóa thông điệp
 4. Truyền thông điệp đã mã hóa dưới dạng một chuỗi các tín hiệu bằng một kênh hay phương tiện giao tiếp.
 5. Các nguồn gây tiếng ồn tới từ tự nhiên hay từ hoạt động của con người bắt đầu ảnh hưởng lên chất lượng tín hiệu từ người gửi tới người nhận.
 6. Tiếp nhận tín hiệu và lắp ráp lại thông điệp đã được mã hóa từ một chuỗi các tín hiệu đã nhận được.
 7. Giải mã thông điệp vừa được lắp ráp lại.
 8. Diễn dịch và tạo ý nghĩa cho thông điệp gốc.

Các kênh giao tiếp có thể là thị giác, thính giác, xúc giác/chạm, khướu giác, điện tử, hoặc hóa sinh.

Giao tiếp của con người độc đáo ở việc sử dụng ngôn ngữ trừu tượng một cách rộng rãi. Sự phát triển của văn minh liên quan mật thiết với sự tiến bộ về viễn thông hay giao tiếp từ xa.

Có 3 cách nâng cao giao tiếp

1.Đón nhận tất cả các kiểu người khác nhau mà không phản kháng: tấm lòng rộng lượng, ứng biến cư xử theo cách của họ: trí tuệ sâu sắc, ứng biến phù hợp.

2.Tạo ra sự dung hợp, đồng điệu: tìm ra điểm chung là điểm tựa để hai bên gặp nhau, càng tìm ra nhiều điểm tương đồng và tạo ra điểm chung để nâng cao việc giao tiếp tốt hơn

3. Hướng về người kia, làm điều gì cho họ trước bằng cách hỏi để hiểu đối phương, hướng về người đó và hành động mang về giá trị cho họ.

Việc áp dụng 3 cách này là rất khó khăn vì chúng ta cần phải bỏ đi cái tôi của mình, rộng lượng và sống vì người khác.

Thiền Không Sư

Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn giấu bí mật của thời gian.

Tìm hiểu về mình và cho người ta hiểu về mình đó mới chính là giao tiếp thật sự. Nếu họ không hiểu ta là lỗi tại mình vì giao tiếp là truyền thông – Fang Tử

  .
  .
  .
  .