Luật số 129 – Luật phối xứng – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật phối xứng

Ai cũng sẽ chỉ có thể có được những thứ tương xứng với bản thân, một khi bản thân sở hữu những thứ vượt qua khả năng của bản thân, nó sẽ mang đến tai họa cho chính mình.

Danh tiếng của một người không thể lớn hơn tài năng người đó; tài phú không thể nhiều hơn công đức; địa vị không thể cao hơn sự cống hiến của bản thân; chức vụ không thể vượt quá năng lực của chính mình.

“Đức không xứng với vị, tất có tai ương”.

Đạo đức không đủ lại ngồi ở vị trí cao, trí lực thấp kém lại ôm mộng làm đại sự, sức có hạn nhưng muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề, người như thế không thể không gặp họa.

Một người, chỉ nên hưởng những thứ tương xứng với bản thân.

Cho nên, cách tốt nhất để có được thứ gì đó, chính là bằng chính sự nỗ lực của bản thân, khiến bản thân xứng đáng với nó.

Thiền Không Sư

Đừng vì gặp chút chuyện khó khăn mà lùi bước ngay, hay thử đối mặt với nó để biết sức của mình đến đâu.

Nếu bạn muốn thứ chưa từng có thì bạn làm việc chưa từng làm.

Hãy biết nhớ ơn những người không bỏ bạn những lúc khó khăn. Bởi đó mới là những người sống chân thành với bạn nhất.

Cuộc sống có những thứ không thể thay đổi, có thể lựa chọn đón nhận hay không

    .
    .
    .
    .