Luật số 133 – Luật dự phòng – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật dự phòng

Một lập trình viên khi lập trình, chắc chắn phải có một bản dự phòng. Bởi nhỡ khi đĩa cứng bị hỏng, mã code bị mất, nếu không có bản dự phòng thì sẽ dẫn đến tổn thất rất nghiêm trọng.

Cuộc sống cũng như vậy. Khi bạn chỉ cho bản thân một lựa chọn, thì khi cánh cửa ấy đóng lại, bạn chỉ còn là con thú mắc kẹt cố gắng vùng vẫy.

Dự phòng, chính là một khả năng khác, lựa chọn khác.

Luật dự phòng chính là: Người có suy nghĩ sáng suốt, khi làm bất cứ việc gì cũng chuẩn bị hai con đường, chứ không bao giờ chỉ chọn một con đường đuy nhất đến cuối.

Ai cũng đều mong muốn có được cuộc sống bình yên, nhưng hiện thực lại như con sông chảy xiết. Điều đáng sợ chẳng phải là những biến cố bất ngờ mà chính là khi ta gặp phải biến cố, thì ngay cả con đường để lựa chọn cũng không còn.

Cho bản thân một “bản dự phòng”, chính là thêm một lựa chọn nữa cho cuộc đời chính mình.

Thiền Không Sư

Một vị thầy thật sự không dạy thêm bất cứ điều gì mà chỉ đưa ra cái nó đã, đang và mãi là….- Fang Tử

Bạn hãy nhớ rằng, một kế hoạch dự phòng là không bao giờ thừa trên con đường chinh phục ước mơ. Nếu kế hoạch A của bạn có vấn đề, đừng lo lắng, bởi bạn còn đến 23 chữ cái khác nữa.

Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.

Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường, giản dị.

Đến là ngẫu nhiên, đi là tất nhiên:“Tùy duyên mà hằng bất biến, bất biến mà hằng tùy duyên”.

Tĩnh lặng chỉ là lắng nghe và nhìn: gắng đón nhận và không phản kháng – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .