Luật số 20 – Luật quyền hạn trong đàm phán

Thiền Không Sư – Luật quyền hạn: Bạn chỉ có thể đàm phán thành công với người có quyền hạn trong việc đồng ý các điều khoản mà bạn thỏa thuận.

Một trong những thủ đoạn thông thường nhất của tất cả các thủ đoạn đàm phán được gọi là một “nhân viên không quyền hạn.” Đây là một người có thể đàm phán với bạn nhưng không có quyền đưa ra quyết định cuối cùng về sự thỏa thuận. Bất chấp những gì đã được thỏa thuận, nhân viên không quyền hạn này phải kiểm tra lại với một người nào đó trước khi anh ta hay chị ta có thể khẳng định các điều khoản của bản hợp đồng.
Thiền Không Sư

Xác định trước xem phía bên kia có quyền quyết định về thương vụ.

Khi đàm phán với ai đó không thể đưa ra được quyết định cuối cùng, bạn cũng phải thể hiện mình như một người không thể đưa ra được quyết định cuối cùng.

Liên hệ Intelligence WayKhóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .