Luật số 21 – Luật đề phòng trong đàm phán

Thiền Không Sư – Luật đề phòng: 80% hoặc nhiều hơn trong thành công của bạn trong bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ được quyết định bởi việc bạn chuẩn bị trước tốt như thế nào.

Hành động mà không có kế hoạch trước là nguyên nhân của mọi thất bại. Đàm phán mà không có chuẩn bị là nguyên nhân của mọi thỏa thuận nghèo nàn mà bạn đạt được. Những nhà đàm phán giỏi nhất là những người dành thời gian để chuẩn bị thật kỹ càng và suy nghĩ xuyên suốt tình huống trước khi cuộc đàm phán bắt đầu.

Bất cứ khi nào có thể, hãy nói chuyện với một người nào đó đã đàm phán một thương vụ tương tự với đối tác tương tự. Tìm hiểu xem người kia có thể muốn gì và anh ta hoặc chị ta đã đồng ý những gì trong quá khứ.

Biết trước là sẵn sàng trước

Thiền Không Sư
Thực tế là tất cả.

Viết ra cách của bạn; một chi tiết nhỏ cũng có thể là tất cả những gì bạn cần trong một cuộc đàm phán.

Kiểm tra các giả định của bạn; những giả định sai lầm nằm ở gốc rễ của phần lớn các sai lầm.
Liên hệ Intelligence WayKhóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .