Luật số 138 – Luật lưu thông tiền tệ – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật lưu thông tiền tệ

Dòng tiền lưu thông trong thị trường đại diện cho sức mua, tổng số lượng sản phẩm/dịch vụ đại diện cho sức bán. Sức mua của thị trường sẽ bị chi phối bởi sự biến đổi của sức khoẻ đồng tiền, các công cụ lưu trữ, vận chuyển tiền tệ (vàng, đô la,…),  tỉ lệ lạm phát, lãi suất ngân hàng, các chỉ số tăng trưởng kinh tế khác, các biến động kinh tế, chính trị trong nước và toàn cầu, …

Lịch sử đã cho thấy quá trình trao đổi giữa hàng hóa và tiền tệ là một quá trình diễn ra tất yếu của xã hội loài người. Nó đóng vai trò quan trọng giúp đồng tiền sinh lời và là phương tiện trao đổi hàng hóa thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Nghĩa là tiền tệ và hàng hóa không thể tách rời nhau, nó tồn tại và biến động theo một quy luật khách quan của giá cả trong nước và nước ngoài. Qua đó, nó đào thải các yếu kém và kích thích các nhân tố tích cực phát triển, phân hóa xã hội,..

Luật này quy định số lượng tiền cần cho lưu thông hàng hóa ở mỗi thời kỳ nhất định căn cứ: số lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường, giá cả trung bình và tốc độ lưu thông.

Chức năng của tiền tệ: thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, cất giữ, thanh toán và trao đổi với thế giới.

……..

Thiền Không Sư

Tiền không quan trọng – Nhưng những vấn đề quan trọng đều giải quyết bằng tiền.

Ai tiết kiệm tiền, người đó sống khó có thể thiếu thốn.

Hiểu biết giá trị của tiền bạc và luôn biết hy sinh tiền bạc vì bổn phận hoặc vì nhân nghĩa, đó là một đức hạnh thực sự.

Không biết chịu đựng khó khăn là một điều hổ thẹn, không chịu làm việc để vượt qua lại là điều đáng trách/tồi tệ hơn. Sự thích nghi tốt nhất là khả năng thay đổi thói quen trong thời gian ngắn nhất có thể – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .