Luật số 144 – Luật cây tre – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật cây tre

Cây tre mất 4 năm chỉ tăng thêm 3 cm. Nhưng từ năm thứ năm trở đi, nó sẽ phát triển mạnh mẽ với tốc độ 30 cm mỗi ngày, và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét.
Thực tế trong 4 năm đầu cây tre đâm rễ vào lòng đất, dài đến hàng trăm mét.
Làm người, làm việc cũng như vậy. Không nên lo lắng những gì bạn gắng sức lúc này không được đền đáp, bởi vì những nỗ lực này đều là để mọc rễ, tạo cơ sở cho tăng trưởng sau này.
Cuộc đời cần dự trữ tích tụ. Có bao nhiêu người không đủ kiên trì như cây tre vượt qua 3 cm này?

Đời người cũng như vậy, phải trải qua sự tôi rèn mài giũa, chịu đựng cô đơn, gánh vác trách nhiệm thì cuộc đời mới có giá trị.
Thấy người khác huy hoàng thì chớ đố kỵ ghen ghét, bởi vì người ta đã bỏ công sức nỗ lực ra nhiều hơn bạn.
Từ xưa đến nay, những người có thành tựu đều không có bí quyết nào khác, đều là sẵn lòng dốc sức chịu gian khổ.
Thế giới này, người thông minh thì quá nhiều mà người sẵn lòng dốc sức chịu gian khổ lại quá ít, do đó người thành công chỉ là thiểu số.
Mọi người thường ngưỡng mộ những học giả bác học đa tài, bụng đầy kinh luân, nhưng nào có hay đó đều là kết quả của hàng chục năm ngày ngày tay không rời sách.
Thế nên người càng thông minh thì càng phải hiểu được khổ công dốc sức, chịu được gian nan.
Khi chuyên tâm vào một nghề thì sẽ đạt đến tinh thông, khi chuyên tâm vào một việc thì việc sẽ hoàn thành.
Trưởng thành không phải là ‘một đập ăn ngay’. Thành công nào có con đường tắt, chẳng qua là quá trình tích tụ lâu dài, chuẩn bị đầy đủ mà thôi.
Thành công cần tích tụ lâu dài, chuẩn bị đầy đủ, cần phải nhẫn chịu những dày vò, đau khổ, phải chịu được nỗi cô đơn, kiên trì và kiên trì, lại kiên trì hơn nữa, cho đến thời khắc cuối cùng: Thành Công.

Thiền Không Sư

Trí tuệ làm buông xả mọi thứ, nắm mà không nắm gì cả – Fang Tử

Lờí nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí.

Người càng thông minh, họ càng hiểu rõ khuyết điểm của mình và luôn cố gắng đến cùng.

Khi không nhìn thấy tre mọc, bạn sẽ rất dễ hoang mang và mất niềm tin. Mất niềm tin nghĩa là bạn đã đi gần đến thất bại.

Lời nói, hành động và suy nghĩ của kẻ trí luôn thống nhất, ẩn chứa sự vô thường, khổ, không và vô ngã – Fang Tử

    .
    .
    .
    .