Luật số 145 – Luật ve sầu – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật ve sầu

Ve sầu đầu tiên là ấu trùng sống trong lòng đất tăm tối trong 3 năm (còn có loài ve sầu ở Mỹ sống trong lòng đất 17 năm), phải chịu đủ các nỗi cô đơn tịch mịch, dựa vào từng giọt nhựa rễ cây mà lớn.

Cuối cùng vào một đêm hè, ấu trùng ve lặng lẽ bò lên cành cây, trong một đêm thoát xác biến thành ve sầu.
Sau đó đến thời khắc mặt trời mọc, ve sầu bay lên trời cao, bay tới tự do.

Có người đã nói rằng: “Hôm nay rất hăng say nhiệt huyết, ngày mai còn hăng say quyết liệt hơn, ngày kia sẽ tốt đẹp. Nhưng đại đa số đều dừng lại vào tối của ngày mai, không nhìn thấy ánh dương của bình minh ngày kia”.

Luật này nói cho chúng ta biết một đạo lý: “Dốc sức đến cuối cùng, cái còn lại không phải là vận may hay thông minh, mà chính là nghị lực”, đó là chìa khóa của thành công.

Thiền Không Sư

Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.

Hãy tìm thấy hy vọng trong những ngày đen tối nhất và tập trung vào những điều tươi sáng nhất.

Đánh giá thành công bằng những gì đã phải từ bỏ để có được nó.

Không ai có thể cứu ta ngoại trừ chính ta. Không ai có thể và không ai sẽ làm thế. Chúng ta phải đi trên con đường của chính mình.

 Có thể có tình yêu nhưng đừng nên dính mắc, vì chia ly là lẽ tất nhiên.

Tạo ra sản phẩm/dịch vụ để tự sử dụng hoặc thử nghiệm là một chuyện, còn làm ra sản phẩm/dịch vụ để bán là một câu chuyện khác – Fang Tử

    .
    .
    .
    .