Luật số 148 – Luật tiêu trưởng – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật âm dương tiêu trưởng

Tiêu là sự mất đi, trưởng là sự phát triển. Luật này nói lên sự vận động không ngừng sự chuyển hoá lẫn nhau giữa âm và dương. 

Luật này có các trạng thái của vận động sau:– Âm tiêu dương trưởng (lạnh giảm và nóng tăng)– Dương tiêu âm trưởng (nóng giảm và lạnh tăng)– Dương cực sinh âm và âm cực sinh dương; hàn cực sinh nhiệt và nhiệt cực sinh hàn,….

Đời người là hữu hạn. Nếu một người tiêu phí rất nhiều thời gian và tinh lực ở phương diện này thì ở phương diện khác sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, người sáng suốt sẽ hiểu được sự vận dụng phép cộng và phép trừ một cách thích hợp trong cuộc sống.

Phép cộng chính là sự theo đuổi tri thức, sự thành công, phú quý, danh lợi, tiền của… Nhân sinh cũng bởi vì thế mà muôn màu muôn vẻ. Nhưng nếu muốn quá nhiều, lòng tham không đáy, tham dục không thỏa mãn thì sẽ rất bi ai. Vì thế cần phải làm phép trừ như xem nhẹ danh lợi thành bại, biết đủ, biết tiết chế, biết cảm ơn, tích phúc, rời họa. Khi một người biết cách an bài hợp lý trong việc tiến hay thoái, lấy hay bỏ thì cuộc sống của người ấy mới ngày càng tráng kiện, không gặp họa. Phép cộng là một loại phát triển, nhưng phép trừ lại là một loại thành thục.

Thiền Không Sư

Sự trưởng thành đạt được khi một người trì hoãn những thú vui trước mắt vì những giá trị lâu dài.

Người không mạo hiểm điều gì, không làm gì, không có gì, chẳng là gì.

Không nằm ở việc ai có khả năng hay ý tưởng tốt hơn, mà ở lòng can đảm để đánh cược cho ý tưởng của mình, để chấp nhận rủi ro đã được tính kỹ, và hành động.

Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực.

Người trí tuệ và kẻ vô minh đều như nhau trong tâm lý đám đông ở thế giới hiện đại – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .