Luật số 150 – Luật bù đắp – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật âm dương bù đắp

Những vật chất có thuộc tính dương sẽ mang đặc tính mạnh mẽ, hướng lên trên, sinh sôi, phát triển, mở rộng ra, hướng ra ngoài, rõ ràng, tích cực, hiếu động… Trái lại, những vật chất có thuộc tính âm sẽ mang đặc tính mềm yếu, hướng xuống dưới, thu mình, ẩn, hướng vào trong, tiêu cực, an tĩnh.

Những người trẻ tuổi khí huyết mạnh mẽ thường coi trọng và theo đuổi mặt “dương” mà thường bỏ qua mặt “âm”, như không ngừng vươn lên, khắc khổ học tập, nỗ lực làm việc… Nhưng quá nhiều “dương” mà thiếu “âm” thì cũng sẽ không thể thành công và tồn tại lâu dài. Cho nên, những người trẻ tuổi cần phải bổ sung thêm mặt “âm” cho mình như ôn hòa, khiêm tốn, kính trọng người lớn tuổi, quan tâm người khác…

Trái lại, những người già, người lớn tuổi thì thường lại nhiều “âm” – quan tâm quá nhiều đến người khác mà không đủ “dương” – sao cho bản thân vẫn duy trì được tâm thế của tuổi trẻ. Vậy nên, người lớn tuổi cần phải bồi bổ thêm mặt “dương” cho mình.

Thiền Không Sư

Không ai có quyền phán xét người khác vì họ không biết người ta đã trải qua những gì. Họ có thể đã nghe những câu chuyện nhưng họ sẽ không bao giờ có cùng cảm giác.

Những người thất bại luôn chỉ ta những bài học đúng trong đời. Đó gọi là kinh nghiệm sống.

Thu nhập được quyết định bởi số người ta phục vụ và cung cách phục vụ họ.

Có lẻ mọi thứ chỉ quý giá thật sự tại 2 thời điểm: Trước khi có được và sau khi mất đi.

Cần tiết kiệm chi phí cho bản thân và hệ thống, tăng thu nhập và đầu tư hiệu quả – Fang Tử

    .
    .
    .
    .