Luật số 151 – Luật hấp thu – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật âm dương hấp thu

Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nghĩa là cùng tính thì đẩy nhau, khác tính thì hút nhau. Nhưng đằng sau hút và đẩy ở đây cũng có lý của “âm dương”. Nhược điểm và ưu điểm thông thường cũng có sự hỗ trợ lẫn nhau.

Những người có ưu điểm trác tuyệt, hơn người, thì thường cũng có nhược điểm khiến người khác khó chịu đựng nổi. Bởi vậy, nếu chỉ biết được ưu điểm của một người mà không biết được nhược điểm của người đó thì cũng chưa phải là hiểu người đó. Điều này rất quan trọng trong việc tìm hiểu và lựa chọn bạn đời, bạn bè, bạn đồng sự.

Thiền Không Sư

Con người tiến đến chân lý nhờ đi qua hàng loạt sai lầm.

Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa, đón anh vào và tống cổ anh ra.

Sẽ tốt cho bản thân nếu nhớ rằng người mạnh nhất có thể suy yếu và người khôn ngoan nhất có thể phạm sai lầm.

Phụ nữ/con gái thích mặc đồ đẹp để đàn ông/con trai ngắm, nhưng đàn ông lại thích ngắm con gái đẹp không mặc gì.

Có thật ít người đủ can đảm để thừa nhận sai lầm của chính mình, hay đủ quyết tâm để sửa chữa chúng.

Lời xin lỗi phải thực hiện cho dù quá muộn và không được chấp nhận, nhưng nó sẽ giúp bạn được an lòng và sẽ gặp được lòng tốt/cơ hội mới trong tương lai – Fang Tử

 

    .
    .
    .
    .