Luật số 152 – Luật biến đổi năng lượng – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật biến đổi năng lượng không ngừng

Vạn vật trong vũ trụ đều mang một năng lượng tương ứng và đặc trưng. Mọi thứ đều di chuyển và thay đổi cũng như việc biến đổi của năng lượng vậy. Không có gì là đứng yên và ngừng nghỉ cả.

Luật này cho phép cuộc sống trở nên bất tận và kéo dài vô tận, không có gì mất đi mà chỉ là biến đổi.

Từ một năng lượng thấp và tiêu cực vẫn có thể chuyển hóa thành năng lượng tích cực và tinh khiết. Mọi năng lượng đều có thể biến đổi theo một chiều hướng khác, có thể là hoàn toàn khác biệt và hoàn toàn mới.

Không có gì là mất đi trong vũ trụ cả, chỉ là biến đổi và chuyển sang một dạng năng lượng khác mà thôi.

Vạn vật đều là năng lượng tùy thuộc vào tính chất, hình dạng, kết cấu đặc trưng của năng lượng đó.

Thiền Không Sư

Trong chiến tranh, phần thắng đôi khi lại thuộc về phía không chiến đấu.

Một người bạn thật sự là người bước vào cuộc sống của bạn khi cả thế giới đã bước ra.

Hãy giúp đỡ người khác trong khó khăn, và họ sẽ nhớ ta khi họ lại gặp khó khăn.

Thành công lớn nhất là đứng dậy sau mỗi lần bị vấp ngã.

Hạnh phúc/đau khổ, thành công/thất bại chỉ là con đường, hãy giữ cho doanh nghiệp luôn vận động – Fang Tử

    .
    .
    .
    .