Luật số 153 – Luật rung động – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Luật rung động

Mọi thứ trong vũ trụ đều mang một trường năng lượng riêng biệt và rung động tương ứng. Mọi thứ đều rung động ở một tần số khác nhau phụ thuộc vào đặc tính của trường năng lượng đó.

Các hành tinh đều có rung động đặc trưng của nó tùy thuộc trường năng lượng cao hay thấp, nặng nề hay thanh nhẹ.

Trái đất cũng có tần số rung động đặc trưng. Mọi thứ trên trái đất cũng đều rung động: từ khoáng chất, thực vật, động vật cho đến con người cũng đều đang dao động ở những rung động tương ứng.

Cũng như mỗi chúng ta, ai cũng mang một trường năng lượng đặc trưng riêng biệt của từng người và dao động ở một tần số rung động khác nhau. Hầu như không có ai là hoàn toàn giống nhau cả. 

Từng tư tưởng, âm thanh,.. cũng đều mang rung động phụ thuộc vào tính tích cực hay tiêu cực của nó.

Dù đang dao động với một rung động thấp, nặng nề do các khung bậc cảm xúc và ý nghĩ tiêu cực gây ra, ta vẫn có thể thay đổi rung động theo hướng thanh nhẹ và tích cực hơn.

Rung động của ta vẫn có thể được nâng lên cao hay hạ xuống, đó là tùy thuộc vào sự cân bằng trong tư tưởng và cảm xúc của ta và cả các khía cạnh tích cực hay tiêu cực phát triển trội hơn bên trong. 

Thiền Không Sư

Người lập chí không quý ở cao xa, mà quý ở kiên trì. Thành công tại lâu dài chứ không tại nhanh chóng.

Người ta thường nói hồng nhan bạc phận, vì họ ít để ý đến cuộc đời của những cô gái xấu như thế nào.

Không tích lũy mỗi nửa bước lấy đâu ra vạn dặm đường đi, không tiến được nửa bước sao đi được đường dài.

Càng làm việc hệ trọng càng cẩn thận, bình tĩnh và trầm chậm. Đó là ổn, mà ổn chính là biểu hiện của trưởng thành.

Tránh tranh luận với kẻ ngu, mê muội, sân si để được bình an và sáng suốt – Fang Tử

 

 

    .
    .
    .
    .