Triết lý số 1 – Huynh đệ – Thiền Không Sư

Thiền Không Sư – Chính mẫu và chính thân

Ai cũng có phụ thân và phụ mẫu (cha mẹ đẻ).

Và tất cả đều có chung chính thân và chính mẫu.

Nên người ta mới nói rằng: Anh em bốn bể một nhà, hay bốn biển đều là anh em (huynh đệ)?

Do vậy, người – ta đều là một, cũng là người ta.

Một số người chỉ như đám mây đen, họ mang mưa đến và khi đi khỏi rồi nhất định bầu trời sẽ lại trong xanh.

Thiền Không Sư

Núi rừng là đúng chỗ có thể ẩn cư và trả quả.

Chuyện đáng sợ nhất của đời người là vừa sống vừa hối hận.

Chỉ nhớ trên đầu một chữ Như – ta là ta đang là.

Không ai yêu nhà/quê hương/tổ quốc mình vì lớn hay nhỏ, vì mạnh hay yếu – mà chỉ là nhà/quê hương/tổ quốc.

Sắc sắc không không – sắc không chẳng có cũng chẳng không khi bản ngã đã buông xuống và không khởi lên hoặc ta không có mặt ở đó – Fang Tử

 

 

    .
    .
    .
    .