Luật số 22 – Luật điều khoản

Thiền Không Sư – Luật điều khoản: Các điều khoản về thanh toán có thể quan trọng hơn giá cả trong một cuộc đàm phán thương lượng.

Rất nhiều sản phẩm, chẳng hạn như nhà và xe hơi, được bán dựa trên các điều khoản thanh toán và lãi suất hơn là dựa trên giá cả thực sự hay thậm chí chính bản thân sản phẩm. Mọi người thường mua những ngôi nhà đắt nhất mà họ có khả năng. Mọi người mua chiếc xe hơi đắt nhất mà họ có đủ tiền theo số tiền trả hàng tháng. Khả năng của bạn trong việc thay đổi điều khoản có thể là chìa khóa dẫn đến thành công trong một vụ đàm phán Điều khoản quan trọng hơn giá cả.
Bạn có thể đồng ý với hầu hết mọi mức giá nếu bạn có thể quyết định các điều khoản.
Đừng bao giờ chấp nhận ở lần chào giá đầu tiên, bất kể sự chào giá đó tốt đẹp thế nào.
Đừng bao giờ từ chối một sự chào giá ngay lập tức, bất kể là nó vô lý thế nào khi bạn mới nghe thấy nó.
Thiền Không Sư
Liên hệ với Intelligence Way để được tư vấn khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .