Luật số 25 – Luật độc cô

Thiền Không Sư – Luật độc cô: Quan niệm cho rằng độc cư là phải chạy đi tìm một nơi vắng vẻ, chỉ một mình ta ở, thì gọi là độc cư: chưa đúng.

Độc cư,

Có nghĩa là tâm của ta không bị dao động ngoại cảnh. Dù ta ở bất cứ nơi đâu thì tâm vẫn thanh thản, vắng lắng (cho dù gặp chuyện: họ cũng lấy trí tuệ để thấy rõ): không làm gì/nghĩ gì/nói gì ảnh hưởng chưa tốt đến môi trường tự nhiên và xã hội: không dính mắc đến tốt hay xấu: bởi sự thấu hiểu thật sự sâu sắc với nhiều cái Tôi tự mình: nhiều tầng nhiều lớp? Bạn được Độ bởi những người độc cô này.

Những người sống bất độc cô: họ cũng có thể mang đến những giá trị sống/sáng tạo,.. để bạn được thuận tiện/vui sướng hơn như phương tiện (máy bay, xe hơi, du thuyền,..hiện đại), món ăn ngon, nhà ở,..Tuy nhiên, một số người mang lại nhiều đau khổ/phạm luật cho tự nhiên và xã hội. Nhưng tất cả họ cũng đều Độ ta.
Cái còn lại của độc cô và bất độc cô là gì?
Thiền Không Sư
Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn về khóa học giám đốc điều hành.
.
.
.
.