Luật số 23 – Luật thời gian trong đàm phán

Thiền Không Sư – Luật thời gianThời gian là tất cả trong một cuộc đàm phán thương lượng.

Một cuộc đàm phán có thể được tổ chức hay không tổ chức do thời gian mà nó xảy ra. Trong mọi tình huống đều có một mốc “quá sớm” hay “quá muộn.” Bất cứ khi nào có thể, bạn phải lập kế hoạch một cách chiến lược và sử dụng thời gian của cuộc đàm phán sao cho có lợi cho bạn. Có một thời điểm tốt hơn để mua và có một thời điểm tốt hơn để bán trong phần lớn mọi trường hợp. Và khi sự căng thời gian của bạn đúng đắn, bạn sẽ đạt được sự thỏa thuận tốt hơn là khi không đúng thời điểm.
Bạn quyết định 80% những vấn đề sống còn trong bất kì cuộc đàm phán nào trong 20% thời gian còn lại được phân chia cho cuộc đàm phán.
Tránh hạn chót cho bản thân bạn bất cứ khi nào có thể. Khi bạn không đưa ra quyết định của mình hôm nay, bất kể là điều gì được đồng ý. Hãy dành cho bản thân bạn ít nhất 24 giờ để suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Gác quyết định đó đến ngày mai như một vấn đề về đường lối. Bạn sẽ ngạc nhiên về sự tiến bộ trong suy nghĩ của mình khi bạn đặt một khoảng thời gian giữa bản thân bạn và quyết định đó.
Thiền Không Sư
Nhu cầu càng cấp bách, người đàm phán càng kém hiệu quả.
Ai mà để cho bản thân mình ở vào trạng thái vội vã sẽ đạt được sự mặc cả ít nhất.
Liên hệ Intelligence Way đê được hỗ trợ tư vấn khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .