Luật số 28 – Luật đàm phán thương lượng phổ thông

Thiền Không Sư – Luật đàm phán thương lượng phổ thông

Mọi thứ đều có thể thương lượng được.
Tất cả giá cả và điều khoản đều được đặt ra bởi một ai đó. Vì thế chúng có thể được thay đổi bởi ai đó. Điều này không có nghĩa là chúng sẽ được thay đổi, nhưng nó có nghĩa là luôn luôn có cơ hội để thay đổi. Khi bạn bắt đầu nhìn vào cuộc đời như là một quá trình thương lượng rộng mở dài dằng dặc, bạn sẽ thấy rằng hầu như tất cả mọi tình huống chứa đựng các yếu tố mà bạn có thể thương lượng để cải tiến các điều khoản cho bản thân bạn và cho những người khác.
Hãy xem việc yêu cầu giá cả tốt hơn là một trò chơi. Yêu cầu một cách lịch sự, hỏi một cách ấm áp và thân thiện, hỏi một cách tích cực, hỏi một cách hy vọng, và hỏi một cách tự tin. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn phải hỏi. Bạn sẽ ngạc nhiên khi nhận ra rằng mọi người sẽ rất nhanh cải thiện những điều khoản cho bạn nếu bạn yêu cầu.
Thiền Không Sư
Giá cả là sự đoán biết tốt nhất ước lượng những gì khách hàng sẽ trả.
Mọi giá cả được đặt ra bởi ai đó vì thế có thể được thay đổi bởi ai đó.
Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .