Luật số 29 – Luật động cơ ngược

Thiền Không Sư – Luật động cơ ngược

Mọi người thích mua, nhưng không ai thích bị người ta bán cho. Mọi người không thích cái cảm giác họ là người nhận hay nạn nhân của một vụ bán hàng. Phần lớn khách hàng đều độc lập trong suy nghĩ của họ, và họ không thích nghĩ rằng họ đang bị lôi kéo, gây sức ép, hay bị ép buộc phải làm bất kỳ điều gì. Họ thích cảm thấy như thể là họ đang tự quyết định dựa vào những thông tin phù hợp đã được trình bày với họ.
Người bán hàng giỏi nhất được nhận thức như là một người trợ giúp, người mà giúp đỡ các khách hàng đạt được những gì họ muốn và cần.
Thiền Không Sư
Những người bán hàng đỉnh cao là những giáo viên chỉ cho khách hàng của họ cách thức mà sản phẩm hay dịch vụ của anh ta có thể tạo ra để làm thỏa mãn những nhu cầu của khách hàng.
Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .