Luật số 31 – Luật vị thế trong bán hàng

Thiền Không Sư – Luật vị thế

Nhận thức của khách hàng về bạn và về công ty bạn là niềm tin của anh ta và quyết định hành vi mua của anh ta với bạn. Cách mà khách hàng nghĩ về bạn, nói về bạn, và mô tả bạn cho người khác nghe sẽ quyết định mọi thứ mà anh ta làm hay không làm trong mối liên hệ với bạn và những gì bạn bán. Mọi sản phẩm hay dịch vụ phải được nhận thức một cách tích cực bởi khách hàng trước khi khách hàng đó có thể đưa ra bất kỳ quyết định mua nào. Những sản phẩm và dịch vụ thành công nhất khách hàng nhận thức là những sản phẩm và dịch vụ của những nhà cung cấp được mong muốn và tin tưởng nhất. Với địa vị phù hợp, sản phẩm hay dịch vụ của bạn sẽ được nhìn nhận bởi khách hàng như là sản phẩm của sự lựa chọn, cho dù có rất nhiều hàng hóa khác để so sánh. Một vài ví dụ về vị thế tuyệt vời là Coca-Cola, Kleenex, và Xerox. Trong mỗi trường hợp, những sản phẩm này là chuẩn mực. Khi bạn muốn uống, bạn nói, “Tôi thèm một lon Cô ca.” Nếu bạn bị xổ mũi, bạn nhờ một người nào đó “Kiếm một lọ Kleenex” cho bạn. Nếu bạn cần sao chụp một tài liệu, bạn yêu cầu một ai đó “làm một Xerox của tài liệu này.” (một giai đoạn)
Vị thế nổi trội này mang đến cho những sản phẩm này một địa lợi trong thị trường, làm cho việc bán hàng trở nên dễ dàng hơn, bạn được giá cao hơn và thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Thiền Không Sư
Những người bán hàng đỉnh cao đặt vị thế của họ như những nhà cung cấp được ưa chuộng về sản phẩm và dịch vụ của họ.
Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .