Luật số 34 – Luật mối quan hệ

Thiền Không Sư – Luật mối quan hệ

Tất cả mọi việc bán hàng rốt cuộc là mối quan hệ bán hàng. Mọi người không mua sản phẩm hay dịch vụ. Họ “mua” những người đang bán sản phẩm hay dịch vụ. Trước hết, bạn bán bản thân mình như một người dễ thương và đáng tin, và sau đó bạn bán cái gì bạn đại diện. Theo thuật ngữ đơn giản nhất, thành công trong bán hàng được quyết định bởi khả năng của bạn hình thành những mối quan hệ có chất lượng cao với khách hàng của bạn. Việc tiếp thị và bán hàng đã thay đổi lớn trong mấy năm gần đây.
Các sản phẩm/dịch vụ phức tạp và khó hiểu hơn so với bất cứ khi nào trước đây. Bởi vì các mức độ rủi ro và không chắc chắn này đem đến, kết hợp với rất nhiều những chọn lựa sẵn có cho khách hàng, mối quan hệ trở thành trung tâm của việc bán bất kỳ thứ gì.
Xây dựng một quy trình quản lý mối quan hệ. Duy trì liên lạc thường xuyên với các khách hàng và khách hàng triển vọng của bạn. Thể hiện cho họ thấy rằng bạn đánh giá cao họ bằng cách xây dựng rất nhiều cách thức để nói “Cảm ơn”.
Dành toàn bộ 20% thời gian và nguồn lực của bạn để vun đắp tình cảm đối với các khách hàng của bạn, những người đã mua của bạn.
Thiền Không Sư
Khách hàng muốn mối quan hệ trước.
Các cuộc bán hàng phức tạp, mối quan hệ vẫn tiếp tục sau khi bán.
Mối quan hệ quan trọng hơn sản phẩm hay dịch vụ.
Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .