Luật số 35 – Luật tin tưởng

Thiền Không Sư – Luật tin tưởng

Sự tin tưởng ràng buộc giữa người mua và khách hàng là nền móng của sự bán hàng thành công. Sự tin tưởng là tất cả, đặc biệt là trong một thương vụ bán lớn và phức tạp. Mức độ tin tưởng giữa bạn và khách hàng càng cao, thì sự e sợ về thất bại và nhận thức về rủi ro của khách hàng bạn càng thấp. Khi mức độ tin tưởng đủ cao, việc bán hàng sẽ diễn ra.
Xây dựng mối quan hệ bán hàng có độ tin tưởng cao bằng cách đặt những câu hỏi nhằm vào việc xác định những nhu cầu thực sự của khách hàng mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể thỏa mãn. Phần lớn những người bán hàng không nhận ra rằng một loạt những câu hỏi nhằm vào cuộc sống và tình trạng cá nhân của khách hàng không nhất thiết xây dựng mức độ tin tưởng cần phải có để đem lại một vụ bán hàng. Những câu hỏi này chỉ nhằm tạo ấn tượng đối với khách hàng với ý tưởng là người bán hàng nồng ấm và thân thiện. Chúng không xây dựng sự tin tưởng trong sản phẩm hay dịch vụ.
Chỉ đến khi bạn hỏi những câu hỏi, những câu hỏi sâu sắc để xác định những nhu cầu bạn có thể thỏa mãn hoặc khám phá ra những vấn đề mà bạn có thể giải quyết được thì bạn mới đạt đến trình độ bán hàng chuyên nghiệp.
Chỉ đến khi bạn hỏi những câu hỏi hay giúp khách hàng hiểu tình trạng của anh ta hay cô ta tốt hơn thì bạn mới xây dựng được lòng tin và sự tín nhiệm.
Bạn càng chú ý lắng nghe, bạn càng hiểu cách thiết kế những thứ mà bạn đưa ra cốt để cho nó chính xác là những gì anh ta hay cô ta muốn hay cần.
Thiền Không Sư
Người bán hàng thành công nghe nhiều gấp hai lần so với họ nói.
Lắng nghe sẽ xây dựng được sự tin tưởng.
Liên hệ Intelligence Way để tư vấn khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .