Luật số 2 – Luật điểm tựa và đòn bẩy

Thiền Không Sư – Luật điểm tựa và đòn bẩy: Archimedes, một triết gia Hy Lạp đã nói: hãy cho tôi một cánh tay đòn và một điểm tựa. tôi có thể bẩy tung trái đất.

Trong kinh doanh:

Cánh tay đòn hay đòn bẩy ở đây là gì? Phổ biến nhất: kiến thức của người khác, tiền của người khác, cố gắng của người khác, công nghệ, nhân sự, hệ thống,…?

Điểm tựa là gì? Ai đó cho rằng: Văn hóa doanh nghiệp, sức khỏe doanh nghiệp, ngành nghề mà có thể tạo ra giá trị và phi thường (điểm cường độ: ảnh hưởng lớn của việc tham gia hay rút khỏi thị trường của bạn là gì?), giá trị thật và vững bền, dự phòng cho sức khỏe và tài chính: bảo hiểm/quỹ dự phòng, hiệp hội, ngân hàng, pháp lý tốt, chiến lược cho ngắn trung dài hạn, hệ sinh thái,…

Thiền Không Sư
A: Give me a long lever enough and a place to stand: I move entire earth
Liên hệ Intelligence WayKhóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .