Luật số 37 – Luật an toàn

Thiền Không Sư – Luật an toàn: Sự khao khát sâu sắc nhất của bản chất con người là sự khao khát được đảm bảo về tình cảm, tài chính và cá nhân.

Điều này giải thích một trong những động lực có sức mạnh lớn nhất khiến mọi người mua rất nhiều sản phẩm và dịch vụ. Một sự lôi cuốn đối với nhu cầu an toàn nào đó có thể có đủ sức thuyết phục để vượt qua tất cả những mối quan tâm về giá cả, thời gian hay sự bất tiện.
Các cam kết và đảm bảo về chất lượng sẽ là dài lâu.
Thiền Không Sư
Bản năng tồn tại là xu thế có sức mạnh lớn nhất trong hành vi ứng xử của con người.
Nhu cầu đối với sự an toàn là một động lực mạnh mẽ của hành vi con người.
Nhu cầu tăng lên về sự chắc chắn ẩn giấu rất nhiều phía sau hành vi của khách hàng.
Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .