Luật số 38 – Luật thuyết phục trong bán hàng

Thiền Không Sư – Luật thuyết phục: Mục đích của quá trình bán đó là thuyết phục khách hàng rằng họ sẽ trở nên phong lưu hơn khi họ bỏ số tiền cần thiết ra mua sản phẩm.

Bạn trình bày về sản phẩm, bạn đang gắn bó khách hàng lại trong một cuộc mua bán. Bạn đang nói với khách hàng rằng nếu họ đưa tiền cho bạn, đổi lại bạn sẽ đưa cho họ một sản phẩm hay dịch vụ mà sản phẩm hay dịch vụ đó sẽ có giá trị lớn hơn đối với họ so với số tiền mà họ phải trả. Ngoài ra, nó sẽ có giá trị lớn hơn bất cứ thứ gì khác mà họ có thể mua với cùng số tiền đó, cùng thời điểm đó. Khi bạn yêu cầu khách hàng của bạn mua hàng hóa hay dịch vụ từ bạn và đưa cho bạn một phần tiền thu nhập hữu hạn của họ, bạn đang yêu cầu họ từ bỏ tất cả những mua bán và thỏa mãn khác sẵn có đối với họ với cùng số lượng tiền đó và vào cùng thời điểm đó. Đây là một đòi hỏi hơi nhiều.
Nghĩ xem làm thế nào bạn có thể trình bày những sản phẩm bạn đưa ra theo cách thức đó là các khách hàng tương lai của bạn nhận thấy những gì bạn đang bán là cách thức nhanh nhất và dễ nhất để họ nhận được lợi ích cụ thể mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn mang lại.
Thiền Không Sư
Khách hàng luôn hành động để thỏa mãn số lượng lớn nhất các nhu cầu chưa được đáp ứng theo phương cách tốt nhất ở mức giá thấp nhất có thể.
Chứng minh rằng những người khác giống như khách hàng đã mua sản phẩm sẽ xây dựng được lòng tin, làm giảm sự từ chối và lượng bán sẽ tăng lên.
Giấy chứng nhận bất kỳ loại gì cũng sẽ làm tăng sự mong muốn và làm giảm sự cản trở của giá cả đối với một sản phẩm hay dịch vụ.
Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .