Luật số 39 – Luật các vấn đề

Thiền Không Sư – Luật các vấn đề: Mọi sản phẩm và dịch vụ đều được xem là giải pháp cho một vấn đề hay lời giải cho một sự việc không chắc chắn.

Là một người bán hàng, về cơ bản bạn là một người chuyên giải quyết các vấn thuộc lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Bạn tìm kiếm những người có những vấn đề cụ thể mà sản phẩm hay dịch vụ của bạn có thể giải quyết. Bạn đang tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, những người có thể đạt được các mục tiêu của họ hoặc giải đáp được những sự việc không chắc chắn của họ bằng phương tiện sản phẩm hay dịch vụ của bạn. Bạn càng chính xác về những vấn đề quan trọng nhất mà sản phẩm và dịch vụ của bạn có thể giải quyết, bạn càng dễ dàng tìm kiếm nhiều khách hàng tiềm năng hơn và bán cho họ một cách dễ dàng hơn.
Nghĩ cách làm thế nào bạn có thể thiết lập hay trình bày sản phẩm của mình theo một cách thức đó là khách hàng tiềm năng của bạn có thể nhìn thấy một nhu cầu cấp bách và rõ ràng để đạt được nó và sử dụng nó.
Những ai là khách hàng thỏa mãn của bạn, những người đã kể cho bạn nghe về những lợi ích họ đạt được từ những gì bạn đã bán cho họ? Trình bày và giải thích sản phẩm hay dịch vụ của bạn theo cách thức đó là giá trị của nó đối với khách hàng của bạn quá cao và trực tiếp đến nỗi mà họ muốn mua nó ngay, mà không quan tâm nhiều lắm đến giá cả.
Thiền Không Sư
Khách hàng mua giải pháp chứ không phải sản phẩm hay dịch vụ.
Vấn đề hay nhu cầu của khách hàng càng cấp bách, thì sự nhạy cảm về giá cả càng ít và hàng bán càng dễ dàng.
Liên hệ Intelligence Way để được tư vấn khóa học giám đốc điều hành online
.
.
.
.