Luật số 44 – Luật tăng gia tốc

Thiền Không Sư – Luật tăng gia tốc: Bạn càng di chuyển về phía tự do tài chính, nó càng di chuyển nhanh về phía bạn.

Thường thì phải mất một thời gian dài, bạn mới nhận ra được những thay đổi về tình hình tài chính của mình. Những thói quen cũ rất khó bỏ.
Thay đổi cuộc sống tài chính của bạn rất giống với sự thay đổi phương hướng của một con tàu vĩ đại. Bạn chỉ có thể thay đổi từ từ từng cấp độ một. Tuy nhiên, một khi những thay đổi được đặt vào đúng vị trí, chúng bắt đầu tăng tốc và đạt mô men khi chúng di chuyển bạn về phía các mục tiêu của bạn.
Thiền Không Sư
Không có gì thành công bằng sự thành công chân chính
Toàn bộ 80% thành công của bạn sẽ đến trong 20% còn lại của thời gian bạn đầu tư.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .