Luật 45 – Luật hấp dẫn

Thiền Không Sư – Luật hấp dẫn: Bạn càng tiết kiệm và tích lũy nhiều, bạn càng thu hút nhiều tiền vào cuộc đời mình.

Luật hấp dẫn đã được viết về trong hơn 5000 năm. Nó giải thích rất nhiều về thành công và thất bại trong mọi lĩnh vực cuộc sống, đặc biệt là trên vũ đài tài chính.
Tiền sẽ đến chỗ mà nó được yêu thích và tôn trọng. Bạn càng gắn bó tình cảm một cách tích cực với tiền, thì những cơ hội mà bạn sẽ thu hút để đạt được càng nhiều hơn.
Lý do không tích lũy tiền hay hấp thu tiền chủ yếu là do suy nghĩ của họ. 
Thiền Không Sư
Dùng tiền để tạo ra thêm tiền.
Hãy dành thời gian hàng ngày, hàng tuần, và hàng tháng để suy nghĩ về tình hình tài chính của bạn và tìm cách sắp xếp tài chính của bạn một cách thông minh hơn. Bạn càng dành nhiều thời gian để suy nghĩ một cách thông minh về tài chính của bạn, bạn sẽ càng đưa ra được những quyết định tốt hơn và bạn sẽ có nhiều tiền hơn để nghĩ về.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .