Luật số 3 – Luật năng lực

Luật năng lực – Thiền Không Sư: Bạn có thể nâng cao năng lực và hiệu quả của mình bằng cách trở nên tốt hơn và tốt hơn trong những nhiệm vụ quan trọng của bạn. Một trong những kỹ thuật quản trị thời gian mạnh mẽ nhất đó là bạn trở nên tốt hơn trong những điều quan trọng nhất mà bạn làm.

Năng lực chính yếu, những lĩnh vực kỹ năng của bạn, những nơi mà ở đó bạn hoàn toàn xuất sắc về những gì bạn làm, là yếu tố quyết định về hiệu quả của bạn, mức sống của bạn, và mức độ thành tựu mà bạn đạt đến trong lĩnh vực của bạn.

Thị trường chỉ trả những phần thưởng rất xuất sắc cho những công việc xuất sắc. Vì thế bạn thành công đến mức độ mà bạn làm nhiều việc tốt hơn so với người trung bình. Trách nhiệm lớn lao trong đời của bạn đó là quyết định những việc gì bạn có thể làm và nên làm tốt và sau đó xây dựng một kế hoạch để trở nên rất tốt trong lĩnh vực sống còn đó. Đây một lần nữa là câu hỏi chìa khóa: Một kỹ năng, nếu bạn xây dựng và thực hiện theo một phương pháp tuyệt vời, sẽ có tác động tích cực lớn nhất đến nghề nghiệp của bạn là gì?

Kỹ năng quan trọng mà bạn yếu nhất đặt ra độ cao mà ở đó bạn có thể sử dụng tất cả những tất cả các kỹ năng khác của bạn. Hãy chân thật với chính bạn. Kỹ năng hạn chế của bạn là gì? Một kỹ năng xác định tốc độ mà tại đó bạn hoàn thành những nhiệm vụ chính yếu của bạn và đạt được các mục tiêu của bạn? Một kỹ năng mà nếu thiếu nó bạn sẽ bị kìm hãm là gì? Nguyên tắc Pareto, nguyên tắc 80/20, áp dụng cho những kỹ năng đang hạn chế thành công của bạn. 80% lý do tại sao bạn không tiến bước nhanh như bạn muốn được giải thích bởi 20% các kỹ năng và khả năng mà bạn thiếu. Nguyên tắc này cũng nói rằng 80% các hạn chế trong cuộc sống của bạn đều chứa trong bản thân bạn. 80% các lý do bạn không đạt được các mục tiêu nhanh như bạn muốn là bởi vì bạn thiếu một kỹ năng, khả năng, hoặc phẩm chất nào đó trong chính bản thân bạn. Những người không gặt hái được thành công luôn luôn tìm kiếm những lý do về những vấn đề của họ ở thế giới bên ngoài. Những người đạt được thành tựu cao luôn luôn nhìn vào trong. Người đạt được nhiều thành tựu luôn tự hỏi: Trong tôi có điều gì đang kìm chân tôi lại vậy?

Người thành công quan sát bản thân họ để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của họ và tìm ra giải pháp cho các vấn đề của họ. Những người kém thành công thường nhìn ra ngoài. Theo bạn thì ai sẽ nhìn thấy giải pháp trước?

Thiền Không Sư

Xác định một kỹ năng, kỹ năng quan trọng nhất, kỹ năng mà, nếu bạn phát triển và thực hiện nó một cách xuất sắc, sẽ có tác động lớn nhất đối với nghề nghiệp của bạn. Bất kể nó là gì, đặt ra một mục tiêu, lập một kế hoạch, và tiến hành thực hiện để trở nên xuất sắc trong lĩnh vực đó. Bạn sẽ hoàn toàn ngạc nhiên với sự khác biệt mà nó sẽ tạo ra trong công việc của bạn.

Vui lòng liên hệ Intelligence Way tư vấn về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .