Luật số 47 – Luật lãi kép

Thiền Không Sư – Luật lãi kép: Đầu tư tiền của bạn một cách cẩn thận và hãy để cho nó nhân lên với lợi nhuận kép và cuối cùng làm giàu cho bạn.

Lợi nhuận kép được xem là một trong những điều kỳ diệu của lịch sử nhân loại và kinh tế. Albert Einstein đã miêu tả nó như là sức mạnh lớn nhất trong xã hội của chúng ta.
Khi bạn để cho tiền tích lũy với lợi nhuận kép qua một thời gian dài, nó tăng lên nhiều hơn là bạn có thể tưởng tượng.
Thiền Không Sư
Chìa khóa mở ra lãi kép là đầu tư tiền đi và đừng bao giờ đụng đến nó.
Liên tục tìm kiếm những cách thức để nâng cao phần tiền để dành ra để tăng sức mạnh của lãi kép. Đưa ra một quyết định để chọn sự độc lập về tài chính dài hạn chứ không chọn những thỏa mãn tức thời.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

    .
    .
    .
    .