Luật số 50 – Luật tiết kiệm

Thiền Không Sư – Luật tiết kiệm: Sự tự do về tài chính đến với những ai tiết kiệm từ thu nhập của mình trong suốt cuộc đời của họ.

Một trong những điều nhỏ nhặt nhất mà bạn có thể làm cho bản thân mình đó là xây dựng một thói quen tiết kiệm một thu nhập của bạn. Các cá nhân, gia đình, và thậm chí các xã hội đều ổn định và phát triển đến mức độ họ có mức tiết kiệm cao.
Tiết kiệm hôm nay là những gì đảm bảo an toàn và những khả năng của ngày mai.
Thiền Không Sư
Hãy trả cho bản thân bạn trước
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đóc điều hành
Like

 

Comment

    .
    .
    .
    .