Luật số 52 – Luật vốn

Thiền Không Sư – Luật vốn: Tài sản quý nhất của bạn, xét về mặt dòng tiền, đó là vốn tinh thần và thể chất của bạn, khả năng kiếm tiền của bạn.

Bạn thậm chí không ý thức được rằng trừ phi bạn đã giàu có rồi, khả năng làm việc của bạn là tài sản quý nhất mà bạn có.
Bằng cách sử dụng tối đa khả năng kiếm tiền của bạn, bạn có thể đem lại rất nhiều tiền cho cuộc đời bạn.
Bằng cách áp dụng khả năng kiếm tiền của bạn vào việc sản xuất những hàng hóa và dịch vụ có giá trị, bạn có thể tạo ra nhiều tiền để trả cho những thứ mà bạn muốn trong đời. Số lượng tiền mà bạn được trả hôm nay là thước đo trực tiếp mức độ khả năng kiếm tiền mà bạn đã xây dựng từ trước đến giờ.
Thiền Không Sư
Nguồn tài nguyên quý giá nhất của bạn là thời gian.
Thời gian và tiền bạc có thể tiêu hoặc đầu tư.
Một trong những đầu tư quan trọng về thời gian và tiền của bạn là tăng khả năng kiếm tiền của bạn.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .