Luật số 55 – Luật dự đoán tương lai

Thiền Không Sư – Luật dự đoán tương lai: Các nhà lãnh đạo có khả năng dự đoán trước và nhìn thấy trước tương lai. Bạn nên dành nhiều suy nghĩ cho tương lai bởi vì đó là cái nơi mà bạn sẽ dành trọn cả phần đời còn lại của mình.

Khả năng nhìn thấy trước tương lai một cách chính xác sẽ quyết định phần lớn thành công và thất bại của bản thân bạn và tổ chức của bạn. Dự đoán tương lai là khả năng phân tích tình huống hiện tại và dự đoán một cách chính xác điều gì sẽ xảy ra theo chuỗi lô gích đó.
Những người lãnh đạo giỏi nhất là những người không ngừng nhìn lại và chuẩn bị một cách cẩn thận cho những đảo ngược trước khi chúng xảy ra. Các nhà lãnh đạo biết rằng những thành công tiềm tàng thường biến thành những thảm họa bởi vì sự thất bại của người lãnh đạo trong việc nhìn thấy trước một thoái trào trong một khu vực nào đó. Thậm chí nếu chỉ một khả năng nhỏ để cho một vấn đề nguy hiểm hay một sự đảo ngược xảy ra, bạn cũng nên cân nhắc một cách nghiêm túc và lập kế hoạch đối phó. Các nhà lãnh đạo có khả năng đoán trước những cơ hội trước khi bất kỳ ai khác nhận ra chúng. Sau đó họ có thể hành động nhanh chóng để thu thập các nguồn cần thiết để tận dụng tình huống khi cơ hội xuất đầu lộ diện.
Thiền Không Sư

    .
    .
    .
    .