Luật số 57 – Luật cảm xúc chín chắn

Thiền Không Sư – Luật cảm xúc chín chắn: Các nhà lãnh đạo là những người bình thản, điềm tĩnh và có kiểm soát trong việc đối mặt với các vấn đề, những khó khăn và nghịch cảnh.

Sự chín chắn về cảm xúc là một trong những phẩm chất quan trọng được kính trọng nhất của việc lãnh đạo. Trước hết, nó đòi hỏi bạn phải thỏa thuận với chính bản thân mình và sau đó bạn phải giữ được bình tĩnh khi đối mặt với nghịch cảnh và khó khăn. Sự chín chắn về cảm xúc cho phép bạn sống trong trạng thái không chắc chắn và mơ hồ mà không trở nên hồi hộp hay giận giữ. Hơn là e sợ về xung đột hay tránh những thay đổi, bạn chấp nhận chúng như là những phần quan trọng và không thể tránh được của vai trò lãnh đạo. Bạn nắm bắt những thay đổi và tìm kiếm những cơ hội chứa trong mọi thay đổi.
Các nhà lãnh đạo nhận ra rằng tất cả những điều bạn làm đã thể hiện bạn một cách tốt nhất. Nếu một tình huống không tiến triển, thì nó chính là tình huống không phát triển. Bạn không thể nổi xung hay đổ lỗi khi mọi việc đang chống lại bạn.
Bạn có thể cố gắng để đạt được những mục tiêu và mục đích cao hơn, vì thế hãy chấp nhận thất bại trên lộ trình của bạn. Sự chín chắn về cảm xúc đòi hỏi rằng bạn thích và tôn trọng bản thân mình. Bạn là một người tự nhận thức một cách tích cực về chính bản thân mình. Bạn có thể cam chịu sự phê bình hay không tán đồng của những người khác mà không cảm thấy quá phiền lòng. Bạn có thể làm mà không cần sự đánh giá cao hay những phần thưởng nếu chúng không đến ngay lập tức.
Những người có cảm xúc chín chắn biết khi nào thì đưa ra quyết định, khi nào thì không nên. Họ có sức mạnh nội tại và sự an toàn cá nhân. Họ khó đoán và ổn định. Sự chín chắn về cảm xúc tạo khả năng cho bạn đứng ở vị trí trung tâm và cân bằng, trở nên bình tĩnh hơn, giàu tính sáng tạo hơn, và có năng lực hơn trong mọi việc bạn làm.
Thiền Không Sư
Những người có cảm xúc chín chắn đặt ra những tiêu chuẩn hay mục tiêu cho riêng họ. Họ nhận ra rằng họ chỉ là người phán xét cho những hành động của chính họ, những người khác nói gì không quan trọng
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành
Like

 

Comment

    .
    .
    .
    .