Luật số 59 – Luật kiên cường

Thiền Không Sư – Luật kiên cường: Các nhà lãnh đạo khôi phục những thất bại, những thất vọng, và những đổ vỡ tạm thời, không thể tránh khỏi để làm bàn đạp tiến tới bất kỳ mục tiêu xứng đáng nào.

Một thứ không thể tránh khỏi trong kinh doanh và trong việc lãnh đạo đó là khủng hoảng. Nếu bạn thu hút tâm trí một cách tích cực vào cuộc sống và vào công việc của bạn, bạn sẽ dấn thân vào và thoát ra khỏi khủng hoảng một cách đơn giản. Khả năng của phản ứng lại một cách phù hợp với một thất bại hay khủng hoảng là tiêu chuẩn chân chính của việc lãnh đạo, sự kiểm tra chính xác. Khi có việc gì đó sai lệch, mọi người quan sát người lãnh đạo xem họ sẽ phản ứng như thế nào. Hành vi của người lãnh đạo trong một tình huống khó khăn tạo không khí cho toàn tổ chức.
Cuộc sống là một chuỗi liên tục các vấn đề và các khó khăn. Sẽ không có thành công nếu không có thất bại tạm thời. Những thất bại và thất vọng là tất yếu và không thể tránh được.
Khả năng của bạn phản ứng một cách tích cực và mang tính xây dựng với nghịch cảnh sẽ chứng minh bạn sẽ tiến xa như thế nào. Khả năng  giải quyết vấn đề và đưa ra những quyết định đúng đắn trước khi hành động sẽ quyết định thành công của bạn . Khi mọi thứ bị sai lệch đi, hãy tự lấy bình tĩnh, hít thở sâu, và ngay lập tức thu thập sự kiện của tình huống cốt để có thể đưa ra quyết định đúng đắn.
Thiền Không Sư
Bạn trượt ngã xa như thế nào không quan trọng, điều quan trọng là bạn bật cao như thế nào
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .