Luật số 61 – Luật thấu cảm

Thiền Không Sư – Luật thấu cảm: Các nhà lãnh đạo luôn nhạy cảm và ý thức về những nhu cầu, cảm xúc, và động cơ của những người mà họ lãnh đạo.

Các nhà lãnh đạo có khả năng “hiểu thấu lòng người.” Họ luôn ý thức được những tâm tư, xúc cảm và những hành động có thể của những người khác đối với những việc họ làm và những điều họ nói.
Trước khi đưa ra quyết định, họ dành thời gian để suy nghĩ về những ảnh hưởng mà những quyết định này có thể tác động đến mọi người. Họ luôn hiểu rằng cảm xúc của mọi người sẽ có những tác động lớn đến mức độ thực hiện của họ.
Các nhà lãnh đạo là những người luôn luôn lắng nghe. Họ nghe một cách cẩn thận những gì người khác nói và họ tìm cách nắm bắt cái ý tại ngôn ngoại của người khác. Họ luôn cởi mở vởi những phản hồi từ mọi người, và họ sẵn sàng thay đổi quyết định dựa trên những thông tin mới. Họ mềm mỏng hơn là cứng nhắc.
Là một người lãnh đạo, bạn nhận ra rằng những người khác nhau cần những thứ khác nhau trong mỗi một tình huống lãnh đạo. Có lúc, họ muốn bạn rõ ràng và trực tiếp. Lúc khác, họ muốn rằng bạn phải thư giãn hơn và dân chủ hơn.
Hành vi lãnh đạo cũng không ai giống ai, không tình huống nào giống tình huống nào. Các nhà lãnh đạo thay đổi cách tiếp cận của họ với mọi người tùy thuộc vào những gì những người khác nhau cần để thể hiện họ tốt nhất. Các nhà lãnh đạo nhận ra rằng những hành vi cư xử của họ thể hiện sự quan tâm lịch sự, chu đáo và tử tế đối với mọi người dưới quyền là yếu tố quyết định rất quan trọng đối với sự thực hiện cá nhân.
Đối với những người thể hiện năng lực tốt nhất, họ cần biết một cách chính xác người khác mong đợi gì ở họ. Các nhà lãnh đạo dành thời gian để làm cho các công việc giao và các trách nhiệm rõ ràng. Họ đảm bảo mọi người biết một cách chính xác những gì người đó phải làm, việc đó quan trọng như thế nào, và khi nào thì công việc đó phải kết thúc.
Mọi người muốn cảm thấy tốt đẹp về bản thân mình. Các nhà lãnh đạo liên tục tìm kiếm những phương pháp sử dụng lời khen, sự tán thành, và sự ủng hộ tích cực để khơi gợi những điều tốt đẹp nhất của những người cấp dưới của mình.
Những người lãnh đạo không ngừng sáng tạo ra các tình huống nhằm tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, làm cho mọi người cảm thấy có sức mạnh hơn và tự tin hơn. Họ lãnh đạo bằng sự khuyến khích và cam kết hơn là sợ hãi và dọa nạt. Các nhà lãnh đạo khuyến khích mọi người phát biểu tự do và cởi mở với những suy nghĩ và quan tâm thực sự của họ. 
Thiền Không Sư
Nhà lãnh đạo nhận ra rằng chất lượng của một mối quan hệ giữa hai người có thể được đo lường bằng mức độ tự do mà mỗi người cảm thấy có thể nói thật với người khác và đưa ra ý kiến chân thực của mình.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành
Like

 

Comment

    .
    .
    .
    .