Luật số 62 – Luật lạc quan

Thiền Không Sư – Luật lạc quan: Các nhà lãnh đạo chân chính bộc lộ sự tin tưởng rằng tất cả những khó khăn có thể được vượt qua và tất cả các mục đích có thể đạt được.

Tinh thần lạc quan của nhà lãnh đạo truyền cảm hứng và tiếp sức mạnh để mọi người tin rằng họ có thể làm nhiều hơn và tốt hơn so với những gì họ đã làm trước đây. Nó là một trong những phẩm chất quan trọng nhất của việc lãnh đạo và thành công trong đời sống cá nhân và kinh doanh. Và bạn học để trở thành một người lạc quan bằng cách tập luyện các hành vi của những người tích cực lạc quan luôn nhìn về tương lai. Bạn trở thành một nhà lạc quan không thể kìm nén được bằng cách luyện tập các thói quen lạc quan bất cứ khi nào cần thiết.
Chủ nghĩa lạc quan là nền móng của một thái độ tích cực, là khả năng tìm thấy một điều gì đó đáng giá trong mọi tình huống. 
Điều bạn có thể kiểm soát trong đời là những phản ứng của bạn đối với những vấn đề và khó khăn không thể tránh được đối mặt với bạn hàng ngày. Cách mà bạn phản ứng hay cách bạn giải thích một tình huống, quyết định cách cảm nhận của bạn về nó. Cảm xúc, tình cảm của bạn, sau đó quyết định sự rõ ràng và phù hợp của tư duy và những phản ứng của bạn.
Bạn càng lạc quan và tích cực bao nhiêu thì bạn càng bình tĩnh tích cực và sáng tạo bấy nhiêu. Những người lạc quan là những người “Có thể làm!”. Họ tìm kiềm những điều tốt đẹp trong mọi tình huống. Khi một điều gì đó bị sai lệch, họ nói: “Điều đó rất tốt!” và sau đó tìm kiếm một cái gì đó tốt đẹp trong phạm vi của vấn đề hay khó khăn. Và họ luôn luôn tìm thấy nó.
Những người lạc quan tìm kiếm những bài học quý báu trong mọi thất bại và những điều thất vọng.  Những người lạc quan tập trung vào tương lai hơn là quá khứ. Họ tìm kiếm cơ hội trong mọi khó khăn. Họ nghĩ về những gì có thể làm bây giờ hơn là tập trung vào những gì đã xảy ra trong quá khứ và phải đổ lỗi cho ai về những điều đó.
Trên hết, những người lạc quan thường hướng tới giải pháp hơn là hướng tới vấn đề. Họ tập trung vào giải pháp, vào bước tiếp theo, hơn là vấn đề. Họ nghĩ theo chiều hướng những gì có thể làm bây giờ hơn là đã xảy ra hay phải đổ lỗi cho ai. Bạn có thể thay đổi tâm trạng của mình từ tiêu cực thành tích cực trong một giây bằng cách xua đuổi tất cả các vấn đề và chỉ tập trung vào giải pháp cho dù bạn đang phải đối mặt với bất kỳ thách thức gì. Hãy tạo điều này thành thói quen. Bất kể lúc nào bạn phải đối mặt với một vấn đề gì, hãy dừng lại ngay và hỏi: Chúng ta làm gì bây giờ? Bước tiếp theo là gì? Từ đây chúng ta sẽ đi đâu? Tưởng tượng rằng vấn đề lớn nhất của bạn, dù đó là gì, đã được gởi đến bạn lúc này để dạy cho bạn một điều gì đó quý giá mà bạn cần phải học. Đó đích thị là những gì bạn cần để phục vụ cho sự phát triển và xây dựng trong tương lai. Nó chứa đựng một món quà trí khôn mà chỉ được thiết kế để dành riêng cho bạn, vào lúc này của cuộc đời bạn. Đầu là bài học quan trọng nhất hay sự thấu hiểu bên trong chứa đựng vấn đề hay khó khăn lớn nhất mà bạn đang phải vật lộn hôm nay? 
Thành công là một quá trình của sự loại bỏ, của những thất bại lặp đi lặp lại, của việc tiếp tục thử nghiệm cho đến khi tìm ra phương pháp đúng. Khi bạn bắt đầu nhìn vào mỗi thất bại hay khó khăn tạm thời như là một bậc đá trên con đường đến với thành công mà bạn tất nhiên phải đến, bạn sẽ trở thành một con người, một nhà lãnh đạo hoàn toàn lạc quan, giàu sáng tạo và đầy năng lực.
Thiền Không Sư
Người lạc quan tìm kiếm những giá trị chắt lọc, lợi ích hay lợi nhuận lớn hơn trong mọi thất bại và cản trở.
Khó khăn không phải đến để cản đường mà để dẫn đường.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .