Luật số 63 – Luật tầm nhìn

Thiền Không Sư – Luật tầm nhìn: Các nhà lãnh đạo có một tầm nhìn rõ ràng của một tương lai tốt đẹp hơn, những điều mà họ đã quyết tâm hiện thực hóa.

Tầm nhìn là phẩm chất phân biệt giữa những người lãnh đạo và những người không phải lãnh đạo.
Những người lãnh đạo có một bức tranh rõ ràng về loại hình tương lai mà họ muốn tạo ra, và họ có khả năng gắn kết tầm nhìn này với những người khác theo một cách thức rất thú vị và đầy cảm hứng.
Mọi người có thể làm việc một cách ổn định để kiếm được lương bổng, nhưng họ chỉ thể hiện ở cấp độ cao hơn khi họ được truyền cảm hứng bởi một tầm nhìn nào đó. Sự phát triển và tính thống nhất của tầm nhìn này là trách nhiệm quan trọng của công việc lãnh đạo.
Các nhà lãnh đạo có khả năng hình dung, để thấy được bức tranh lớn sau đó truyền cảm hứng cho những người khác để làm việc cùng nhau biến nó thành hiện thực.
Các nhà lãnh đạo chân chính xem việc lãnh đạo như một công cụ mà họ có thể sử dụng để mang đến một kết quả lớn hơn và quan trọng hơn bất cứ cá nhân đơn lẻ nào.
Bạn trở thành một nhà lãnh đạo khi bạn đặt ra một mục tiêu, lập một kế hoạch, và sau đó tập trung hết tâm lực vào việc biến nó thành hiện thực.
Bạn trở thành một nhà lãnh đạo khi bạn xây dựng được một tầm nhìn đầy cảm hứng cho bạn và cho những người khác – khi bạn biết một cách chính xác bạn muốn đi đâu, tại sao bạn muốn đến đó, và bạn phải làm gì để đạt được điều đó. Các nhà lãnh đạo có thể giải thích một cách rõ ràng cho những người khác họ đang cố gắng thực hiện điều gì, tại sao họ lại đang cố gắng thực hiện nó, và họ đang làm thế nào để đạt được nó. Họ rất háo hức đạt được kết quả và họ luôn kiên trì với những trì hoãn. Họ rất hứng thú với những gì họ đang làm, và như là một kết quả, họ còn làm cho người khác hứng thú nữa.
Các nhà lãnh đạo có mục tiêu, kế hoạch, và chiến lược cho những công việc mà họ đang thực hiện hàng ngày. Họ có rất nhiều việc phải làm và họ cảm thấy rằng họ có quá ít thời gian. Có lẽ phần quan trọng nhất của khát vọng là sự rõ ràng của người lãnh đạo. Người lãnh đạo có một tầm nhìn, các giá trị, một nhiệm vụ rõ ràng – các mục tiêu, kế hoạch và chiến lược được viết ra rõ ràng cho phòng ban hay tổ chức mình.
Trên hết, các nhà lãnh đạo muốn đảm đương, chịu trách nhiệm, để làm cho mọi việc xảy ra. Họ sẵn sàn chịu đựng những mạo hiểm và những hy sinh cần thiết để tạo nên một sự khác biệt thực sự trong các thế giới của họ. Chính hành động đặt ra các mục tiêu rõ ràng cho bản thân bạn và cho đội nhóm của bạn giúp bạn vươn lên đứng vào vị trí lãnh đạo. Nó đẩy bạn tiến về phía trước của con đường.
Là một nhà lãnh đạo, bạn phải dẫn dắt người khác đi theo một phương hướng cụ thể về phía một mục đích cụ thể để đạt được một kết quả cụ thể. 
Thiền Không Sư
Càng rõ ràng về tầm nhìn, các giá trị, nhiệm vụ và các mục tiêu , bạn càng lãnh đạo một cách có năng lực hơn và sẽ dẫn dắt, hướng dẫn, chỉ đường và truyền cảm hứng cho người khác.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .