Luật số 66 – Luật liêm chính

Thiền Không Sư – Luật liêm chính: Vai trò lãnh đạo vĩ đại trong kinh doanh được thể hiện bởi sự chân thực, tính trung thành và thẳng thắn, cần thiết đối với tất cả mọi người, trong mọi hoàn cảnh.

Luật này yêu cầu bạn phải hoàn toàn trung thực với bản thân và với những người khác.
Ai đó đã nói, “Hãy bảo vệ tính liêm chính của bạn như là một thứ thiêng liêng. Cuối cùng thì chẳng có gì thiêng liêng trừ tính liêm chính trong tâm trí bạn.”
Liêm chính nằm ở cốt lõi của việc lãnh đạo, nằm trong tim của người lãnh đạo. Mọi điều bạn làm quay tròn xung quanh cái con người mà bạn cư ngụ ở bên trong. Và cái con người mà bạn cư ngụ bên trong ấy luôn là minh chứng cho các hành động của bạn, những điều bạn làm và bạn nói.
Việc lãnh đạo được định nghĩa là “khả năng lôi kéo được người theo.” Đối với những người đi theo bạn, để làm cho những quan tâm của họ phụ thuộc vào bạn, thì bạn phải làm sao cho họ tin vào bạn và sẵn sàng công hiến. Vì thế việc lãnh đạo là một sự tin tưởng của người khác đối với bạn. Để có được niềm tin và xứng đáng với niềm tin ấy, bạn phải thành thật với chính mình. Bạn phải sống trung thực với bản thân. Chỉ có như vậy thì sau đó bạn mới có thể sống trung thực với mọi người khác trong cuộc sống và trong công việc. Có lẽ điều quan trọng nhất bạn làm với cương vị là một người lãnh đạo đó là trở thành một người mẫu mực về vai trò. Lãnh đạo bằng cách nêu gương. Nói và làm. Hãy sống hết mình. Luôn luôn làm việc như thể là mọi người đang nhìn mình, thậm chí ngay cả khi chẳng có ai nhìn.
Các nhà lãnh đạo giỏi luôn hoàn toàn đáng tin. Mọi người có thể hiểu những lời họ nói và tin tưởng rằng họ sẽ làm những gì họ nói. Họ rất cẩn thận với những lời hứa của mình, và họ luôn luôn giữ lời.
Một dấu hiệu quan trọng của tính liêm chính trong các quan hệ của con người đó là sự nhất quán, cả bên ngoài và bên trong.
Những nhà lãnh đạo giỏi nhất luôn nhất quán từ ngày này qua ngày khác, từ tình huống này đến tình huống khác. Bởi vì tính nhất quán bên trong này, các nhà lãnh đạo được người khác tin tưởng. Mọi người biết phải mong đợi gì. Chẳng có sự ngạc nhiên nào hết. Nhất quán cũng có nghĩa là bạn đối xử với tất cả mọi người giống nhau. Bạn không có một sự thiên vị nào dành cho một khách hàng quan trọng này nọ bởi vì bạn phụ thuộc vào họ.
Có người đã viết, “Bạn có thể nói chuyện với một người quan trọng theo cách mà anh ta đối xử với những người bình thường.”
Có hai loại lãnh đạo cơ bản trong kinh doanh ngày nay: lãnh đạo theo hướng giải quyết và lãnh đạo theo hướng chuyển hóa. Lãnh đạo theo hướng giải quyết là khả năng định hướng cho mọi người, quản lý các nguồn, và làm cho công việc được tiến triển. Nhưng lãnh đạo theo hướng chuyển hóa, kiểu lãnh đạo quan trọng nhất ngày nay, là khả năng thúc đẩy, tạo cảm hứng, đưa mọi người đến những mức độ cao của khả năng thực hiện. Lãnh đạo theo hướng chuyển hóa là khả năng khơi gợi tình cảm con người, trao quyền cho họ nhiều hơn để họ đóng góp nhiều hơn những gì họ đã có trước đây. Khả năng này cho phép các nhà lãnh đạo theo hướng chuyển hóa gợi ra sự thực hiện phi thường từ những người bình thường.
Các nhà lãnh đạo nghĩ về tương lai. Họ nghĩ lâu dài. Họ nghĩ xem họ muốn được quan sát bởi những người khác như thế nào, bây giờ và sau này trong đời. Bởi vì viễn cảnh dài lâu này, họ không bao giờ hy sinh tính nhất quán của mình hay danh tiếng của mình để đổi lấy lợi nhuận hay những gặt hái trước mắt. Có một mối quan hệ trực tiếp giữa một mặt là cảm giác tự tôn và tự tin của bạn và mặt kia là các cấp độ của sự nhất quán và chân thực. Bạn càng sống lâu với các giá trị của bạn, bạn càng cảm thấy hạnh phúc hơn và tốt hơn về bản thân bạn, bất kể có chuyện gì xảy ra chung quanh bạn.
Thiền Không Sư
1. Quyết tâm sống thành thật với chính bạn, với mọi người và mọi hoàn cảnh trong cuộc sống. Lắng nghe cơ thể bạn và tin vào trực giác của bạn. Xác định những điểm căng thẳng chính và những vấn đề về con người trong cuộc sống của bạn và sau đó tự hỏi: Điều phù hợp cần làm trong tình huống này để giải quyết vấn đề này và làm giảm căng thẳng là gì?
2. Dù bạn là ai, hãy làm một việc gì đó ngay hôm nay để trở thành con người tốt nhất mà bạn có thể.
Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .