Luật số 6 – Luật thực hành

Thiền Không Sư – Luật thực hành: Liên tục thực hành một kỹ năng quan trọng sẽ giảm thời gian cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ và tăng kết quả đạt được.

Thực hành một kỹ năng quan trọng nhiều lần, bạn càng mất ít thời gian để thực hiện một nhiệm vụ tương tự. Bạn càng trở nên tốt hơn trong một công việc cụ thể, bạn càng làm được nhiều công việc như vậy trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Bạn càng xây dựng kỹ năng nhuần nhuyễn hơn trong công việc của mình, bạn càng làm được việc có chất lượng cao hơn và thời gian bạn làm càng mất ít hơn. Một người đánh máy có kỹ năng cao có thể đánh nhanh hơn từ 5 đến 10 lần so với một người đánh máy không có kỹ năng và làm việc một cách tốt hơn. Sử dụng “đường cong kiến thức” để tăng kết quả và sản lượng của bạn một cách đáng kể.

Nhiệm vụ và thực hiện một số nhiệm vụ cùng loại vào cùng một thời điểm. Bạn càng làm nhiều hơn cùng một nhiệm vụ, bạn càng mất ít thời gian để thực hiện mỗi nhiệm vụ tiếp sau. Ví dụ, nếu bạn viết đi viết lại tất cả các báo cáo hay các kế hoạch của bạn, bạn sẽ trở nên nhanh hơn và hiệu quả hơn khi bạn làm việc. Bạn sẽ mất ít thời gian hơn để làm mỗi việc. Nếu bạn gọi điện ngay lập tức, mỗi cuộc gọi sẽ mất ít thời gian hơn và hiệu quả hơn. Lợi dụng cả “đường cong kinh nghiệm” để nâng bạn lên đỉnh cao của lĩnh vực bạn. Bạn làm một công việc càng tốt, thì bạn càng có thể làm được nhiều công việc như vậy với chất lượng cao hơn và trong một khoảng thời gian ngắn hơn.

Kết hợp giữa đường cong kiến thức và đường cong kinh nghiệm sẽ giúp bạn trở thành một trong những người có năng suất và có giá trị nhất trong tổ chức của bạn.

Thiền Không Sư

Thực hành trở nên tốt hơn trong những kỹ năng chủ chốt hay những năng lực cốt lõi cho phép bạn thực hiện công việc của mình một cách xuất sắc. Làm thế nào bạn có thể trở nên ngày càng giỏi hơn trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng nhất mà công việc của bạn đòi hỏi?

Liên hệ Intelligence WayKhóa học giám đốc điều hành hỗ trợ việc thực hiện trong kinh doanh, quản lý điều hành, khởi nghiệp,..

    .
    .
    .
    .