Luật số 67 – Luật tập trung

Thiền Không Sư – Luật tập trung: Sự thành công thị trường đến từ việc tập trung hết tâm sức vào việc bán hàng cho những khách hàng mà bạn đã phân khúc.

Những người có thể được hưởng lợi nhiều nhất và tức thì từ những điểm đặc trưng của sản phẩm hay dịch vụ độc đáo mà bạn mang đến trong khu vực chuyên biệt của bạn.
Chiến lược thu được lợi nhuận cao nhất là thống trị một khu vực thị trường riêng biệt phù hợp với sản phẩm tốt nhất sẵn có dành cho những khách hàng trong khu vực thuận lợi này.
Thiền Không Sư
Sự tập trung vào các khu vực có lợi nhuận cao với các sản phẩm và dịch vụ có lợi nhuận cao mang lại tiền lời bán hàng, tiền lời đầu tư, và tiền lời cổ đông cao nhất.
Liên hệ với Intelligence Way về giám đốc điều hành

    .
    .
    .
    .