Kênh bán hàng

Các kênh bán hàng – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

Kênh phân phối trực tiếp:

  • Bán hàng trực tiếp
  • Bán hàng qua mạng
  • Bán hàng qua thư
  • Bán hàng qua điện thoại
  • Cửa hàng công ty

Kênh phân phối gián tiếp:

  • Nhà môi giới, đại diện thương mại
  • Nhà buôn sỉ
  • Người bán lẻ

Kênh phân phối hỗn hợp:

  • Kết hợp giữa kênh trực tiếp và kênh gián tiếp
  • Có 3 lợi ích:

. Gia tăng mức độ bao phủ thị trường

. Giảm chi phí giao nhận cho các khách hàng

. Tăng cường bán hàng theo nhu cầu

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

.
.
.
.