Kênh bán hàng

Các kênh bán hàng – trong khóa học giám đốc điều hành – Thiền Không Sư

Kênh phân phối trực tiếp:

 • Bán hàng trực tiếp
 • Bán hàng qua mạng
 • Bán hàng qua thư
 • Bán hàng qua điện thoại
 • Cửa hàng công ty

Kênh phân phối gián tiếp:

 • Nhà môi giới, đại diện thương mại
 • Nhà buôn sỉ
 • Người bán lẻ

Kênh phân phối hỗn hợp:

 • Kết hợp giữa kênh trực tiếp và kênh gián tiếp
 • Có 3 lợi ích:

. Gia tăng mức độ bao phủ thị trường

. Giảm chi phí giao nhận cho các khách hàng

. Tăng cường bán hàng theo nhu cầu

Liên hệ Intelligence Way về khóa học giám đốc điều hành online

Thiền Không Sư

  .
  .
  .
  .