Luận về Thiền tĩnh và Thiền động

Thiền Không Sư – Luận về Thiền tĩnh và Thiền động

Thiền tĩnh

Thiền tĩnh là sự tĩnh lặng của cơ thể, của tâm, của trí tuệ, cơ thể nghỉ ngơi và thư giãn để trí tuệ và tâm tiếp dẫn đến vạn vật vũ trụ trời người. Thiền tĩnh là tĩnh lặng tự tại trong môi trường vận động chứ không phải tĩnh lặng trong môi trường tĩnh lặng.

Thiền động

Thiền động là cơ thể vẫn vận động trong môi trường vận động, chỉ có trí tuệ và tâm tĩnh lặng để tiếp dẫn đến vạn vật vũ trụ thông qua các mã sóng trí tuệ. Đó là vừa đi vừa thiền, đó là vừa làm việc vừa thiền, đó là vừa lái xe vừa thiền, vừa ăn vừa thiền, vừa trò truyện vừa thiền, vừa quan sát vừa thiền…Khi thiền động thì điều đương nhiên là mắt phải mở chứ không nhắm lại.

Thiền động là bước chuyển tiếp sau một thời gian luyện tập thiền tĩnh. Hoặc cũng có thể kết hợp song song việc thiền tĩnh và thiền động ngay từ khi thực hành thiền định. Thiền động không hề đơn giản chút nào, nó đòi hỏi sự rèn luyện trau dồi trí tuệ liên tục và sự kết hợp nhịp nhàng bởi trí tuệ, tâm, và cơ thể của người hành thiền động.

Lợi ích của thiền động chính là một phần của sự biện chứng logic và kiểm nghiệm kết quả cho quá trình thiền tĩnh. Là một phần cho sự kiểm chứng, thực chứng của các cơ chế, chân lý, bản chất của vạn vật vũ trụ và trời người. Là sự trau dồi, thấu hiểu về vạn vật vũ trụ.

Thiền Không Sư

 

    .
    .
    .
    .